Genel Bİlgİler

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi:
1-4 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Önemli Tarihler:
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih: 31 Ekim 2021

Bildiri Gönderimi:
Bildiriler sadece https://tiroidkongresi2021.org/abstracts/ adresinden online olarak kabul edilecektir.

Kongre Dili:
Kongre dili Türkçe’dir.

Katılım Sertifikası:
Tüm katılımcılara sertifikaları 4 Aralık 2021 tarihinde online olarak dağıtılacaktır.

Davet Mektubu:
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. (Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.)

Kredilendirme:
Toplantı Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.