bİlİmsel

PROGRAM


 

1 ARALIK 2021, ÇARŞAMBA 
SAAT SALON A

18:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI
TEMD Başkanı, Ayşegül Atmaca
TEMD Tiroid Çalışma Grubu ve Kongre Başkanı, Mustafa Şahin

19:00 - 20:00

KONFERANS 1
Oturum Başkanları: Necdet Ünüvar, Demet Çorapçıoğlu
• Challenging thyroid function tests
Victor Bernet

20:00 - 20:10 ARA

20:10 - 21:10

KONFERANS 2
Oturum Başkanları: Refik Tanakol, Rıfat Emral
• Advanced thyroid nodule sonography
Susan Mandel

2 ARALIK 2021, PERŞEMBE 
SAAT SALON A

18:00 - 19:00

KONFERANS 3
Oturum Başkanları: Ayşegül Atmaca, Mustafa Sait Gönen
• EUGOGO- Graves orbitopathy management -update
George Kahaly

19:00 - 19:10 ARA

19:10 - 20:10

KONFERANS 4
Oturum Başkanları: Sadi Gündoğdu, Dilek Gogas Yavuz
• RFA Mayo Clinic Exprience
Stan Marius

20:10 - 21:10

• MULTİDİSİPLİNER TİROİD VAKA KONSEYİ
Asena Canpolat, Seher Demirer, İlknur Kepenekçi, Güleser Saylam, Mine Araz, Erman Çakal, Mustafa Kulaksızoğlu, Mustafa Şahin

3 ARALIK 2021, CUMA 
SAAT SALON A
09:00 - 10:00 KONFERANS 5
Oturum Başkanları: Faruk Alagöl, Mehmet Baştemir
• Active surveilance thyroid cancer
Yasuhiro Ito


10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30
PANEL 1: DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Seher Demirer, Elgin Özkan
• Kime lobektomi? Kime total tiroidektomi?
İlknur Kepenekçi
• Kime, ne kadar LN diseksiyonu?
Ozan Özgürsoy
• Radyoaktif iyot tedavisi: Hasta ve doz seçimi
Çiğdem Soydal


11:30 - 12:00

12:00 - 12:30
PANEL 2: TİROİD SİTOLOJİSİ VE PATOLOJİSİNDEKİ BELİRSİZ SONUÇLAR
Oturum Başkanları: Engin Güney, Mehmet Erdoğan
• İndetermine tiroid sitoloji tanı prensipleri
Koray Ceyhan
• İndetermine tiroid patoloji tanı prensipleri
Serpil Dizbay Sak
12:30 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 13:30 KONFERANS 6
Oturum Başkanları: Ersin Akarsu, Bekir Çakır
• Diferansiye tiroid kanserlerinde hemitiroidektomi sonrası hasta izlemi?
Ayşe Kubat Üzüm
13:45 - 14:45 ORAL SUNUMLAR
Oturum Başkanları: Cüneyd Anıl, Mümtaz Takır
SS-1 SUBAKUT TİROİDİT TANISI ALAN HASTALARDA ETYOLOJİDE SARS-COV-2 AŞILAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
HAYRİ BOSTAN , SERDAR KAYIHAN , SEMA HEPŞEN , MUHAMMED KIZILGÜL , ERMAN ÇAKAL , BEKİR UÇAN
SS-2 COVID-19 HASTALARINDA TİROİD FONKSİYON TESTLERİ
SANEM KAYHAN, NAZLI GÜLSOY KIRNAP
SS-3 COVİD-19 MRNA AŞISI SONRASI GELİŞEN AĞIR TİROTOKSİKOZLU OLGU
SEMİHA ÇALKAYA
SS-4 COVİD-19 ENFEKSİYONUNDA TİROİD HORMON DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ
CEYDA DİNCER YAZAN
, CAN ILGIN, ONUR ELBASAN, TUĞÇE APAYDIN, SAİDA DASHDAMİROVA, TAYFUN YİĞİT, ULUHAN SİLİ, AYŞEGÜL KARAHASAN YAĞCI, ÖNDER ŞİRİKÇİ, GONCAGÜL HAKLAR, HÜLYA GÖZÜ
SS-5 COVİD-19 NEDENİYLE İNTERNE EDİLEN HASTALARDA TİROİD HORMON KONSANTRASYONLARININ MORTALİTEYİ ÖNGÖRMEDEKİ YERİ
EMRE SEDAR SAYGILI , ERSEN KARAKILIÇ
SS-6 COVID-19 HASTALARINDA DÜŞÜK T3 SENDROMU; RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
MİNA GÜLFEM KAYA
13:45 - 14:45 ORAL SUNUMLAR (SALON B)
Oturum Başkanları: Barış Cansu, Mahmut Apaydın
SS-7 TİROİD KAPSÜL EKSPANSİYONU YAPAN NODÜLLERDE MALİGNİTE RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ
İSMAİL EMRE ARSLAN, SEMA HEPŞEN, ERMAN ÇAKAL
SS-8 PAPİLLER BENZERİ NÜKLEUS ÖZELLİKLERİ İÇEREN NONİNVAZİV FOLLİKÜLER TİROİD NEOPLAZMI (NIFTP) TANILI 43 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK VE PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: HACETTEPE DENEYİMİ
BANU ERTÜRK, GAYE GÜLER, ALPER GÜRLEK
SS-9 PAPİLLER TİROİD KARSİNOMUNDA SANTRAL LENF NODU METASTAZI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DAVUT SAKIZ, MURAT ÇALAPKULU, MUHAMMED ERKAM SENCAR, ERMAN ÇAKAL
SS-10 TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ SEANSINDA AYNI TİROİD NODÜLÜNE BİRDEN FAZLA GİRİŞ YAPILMASININ TANISAL YETERLİ MATERYAL VEYA ÖBA/ÖBFL SİTOLOJİK SONUCU ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
FATMA DİLEK DELLAL KAHRAMANCA, AFRA ALKAN, FATMA NESLİHAN ÇUHACI SEYREK, OYA TOPALOĞLU, REYHAN ERSOY, BEKİR ÇAKIR
SS-11 PARATİROİD ADENOMU VE NONMEDÜLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ; TESADÜF MÜ?
EMİNE KARTAL BAYKAN, MEHMET HAMDİ SAKARYA, ALİ KURT
SS-12 DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ TAKİBİNDE YENİ BİR ANTİTE:DALGALI TİROGLOBULİN
ONUR ELBASAN, CAN ILGIN, DİLEK YAVUZ
13:45 - 14:45 ORAL SUNUMLAR (SALON C)
Oturum Başkanları: Bekir Uçan, Taner Demirci
SS-13 TOKSİK ADENOM VE TOKSİK MULTİNODÜLER GUATR HASTALARINDA RADYOİYOT TEDAVİSİNİN MEDYAN 6.5 YILLIK TAKİPTE TİROİD FONKSİYONLARI VE ULTRASONOGRAFİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ
ILGIN KOÇ, ADİLE BEGÜM BAHÇECİOĞLU MUTLU, MURAT FAİK ERDOĞAN

SS-14 HEPATİK FİBROSİS İLE HİPOTİROİDİZM İLİŞKİSİ: FİBROSİS SKORLARI VE TİROİD FONKSİYONLARIBURAK ANDAÇ, BUSE EKİCİ, MİNE OKUR
SS-15 GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ ABORTUS ÜZERİNE ETKİSİ
MERVE YILMAZ, ÇİĞDEM TURA BAHADIR
SS-16 SOLİD ORGAN TÜMÖRLÜ HASTALARDA NİVOLUMABIN TİROİD FONKSİYONUNA ETKİSİ
MUHAMMET CÜNEYT BİLGİNER, SEHER NAZLI KAZAZ
SS-17 TİROTOKSİKOZ GELİŞEN İKİZ EŞİ MOLAR GEBELİKTE PLAZMAFEREZ TEDAVİSİ İLE CERRAHİ HAZIRLIK
ÖZGE TELCİ ÇAKLILI , NİHAT DEMİRKOL , VEFA NASİFOVA , MÜGE ATEŞ TIKIZ , ÖMÜR AKSOY GÖKKAYA , ÖZLEM SELÇUKBİRİCİK , NURDAN GÜL , ÖZLEM DURAL , SENEM DADIN , SEVGİ KALAYOĞLU BEŞIŞIK
SS-18 HEPATOTOKSİSİTE GELİŞTİĞİNDE ANTİTİROİD İLAÇLAR ARASINDA GEÇİŞ YAPILAMAZ MI?
SAVAŞ VOLKAN KİŞİOĞLU

14:45 - 15:00 ARA
15:00 - 16:00 KONFERANS 7
Oturum Başkanları: Erdinç Ertürk, Mustafa Kulaksızoğlu
• RFA in malign nodules
Jung Hwan Baek

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00
PANEL 3
Oturum Başkanları: Reyhan Ersoy, Mutlu Niyazoğlu
• Anaplastik kanser tanı ve tedavisi
Cevdet Aydın
• RAI dirençli vakalarda re-diferansiasyon tedavisi
Mazhar Müslüm Tuna
17:00 - 18:00 ARA
18:00 - 18:45 KONFERANS 8
Oturum Başkanları: Nuri Çakır, İbrahim Şahin
• Multipl endokrin neoplazi: Tarama ve önleme
Mehmet Muhittin Yalçın
19:00 - 20:00 KONFERANS 9
Oturum Başkanları: Mustafa Şahin, Mustafa Cesur
• Advances in Thyroid Oncology
Bryan Mciver
20:00 - 21:00 KONFERANS 10
Oturum Başkanları: Zeynep Cantürk, Melek Eda Ertörer
• Mitokondrial gen değişiklikleri ve tiroid kanseri
Hülya Gözü
4 ARALIK 2021, CUMARTESİ 
SAAT SALON A

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00
PANEL 4: PANDEMİ SÜRECİNDE TİROİDİTLER
Oturum Başkanları: Alper Gürlek, Murat Faik Erdoğan
• COVID-19 ve aşı sonrası SAT ve otoimünite
Uğur Ünlütürk
• Dirençli subakut tiroidit tanımı? tedavi yaklaşımı?
Filiz Ekşi Haydardedeoğlu
10:00 - 10:45 KONFERANS 11
Oturum Başkanları: Derun Ertuğrul, Oya Topaloğlu
• Tiroid nodüllerinde lazer ve alkol ablasyonu
Berna Öğmen
10:45 - 11:00 ARA
11:00 - 12:00 ORAL SUNUMLAR
Oturum Başkanları: Eren Gürkan, Muhammed Erkam Sencar

SS-19 İYİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİNDE TANISAL TÜM VÜCUT IYOT-123 TARAMA SİNTİGRAFİNİN ETKİNLİĞİ: İLK DENEYİM SONUÇLARI
GAMZE TATAR, TEVFİK FİKRET ÇERMİK
SS-20 PAPİLLER BENZERİ NÜKLEER ÖZELLİKLERE SAHİP NONİNVAZİV FOLLİKÜLER TİROİD NEOPLAZMI VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
ZELİHA YARAR , MUSTAFA CAN , HATİCE ÇALIŞKAN BURGUCU , YUSUF KARADENİZ , MELİA KARAKÖSE , MUSTAFA KULAKSIZOĞLU , FERİDUN KARAKURT
SS-21 MEDÜLLER TİROİD KANSERİ TANISINDA KALSİTONİN WASHOUT
BERNA EVRANOS ÖĞMEN, NURCAN İNCE, LEYLA AKDOĞAN, AYŞEGÜL AKSOY ALTINBOĞA, CEVDET AYDIN, OYA TOPALOĞLU, REYHAN ERSOY, BEKİR ÇAKIR
SS-22 TAKİPTE KALSİTONİNİ YÜKSEK SEYREDEN METASTATİK MEDÜLLER TİROİD KANSERİ VAKASINDA KALSİTONİN YIKAMA VE GA-68 FAPI KULLANIMI
SADETTİN ÖZTÜRK, ESMA GÜLSUN ARSLAN CELLAT, ELİF MELİS BALOĞLU AKYO, ZEYNEL ABİDİN SAYINER, SUZAN TABUR, MUSTAFA ARAZ, ERSİN AKARSU
SS-23 TİROİD BİYOPSİSİNDE ÖNEMİ BELİRSİZ ATİPİ/FOLLİKÜLER LEZYON TANISI ALAN HASTALARIN POSTOPERATİF HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ İNCELENMESİ
EMİNE YILDIRIM, PERİHAN ÖZKAN GÜMÜŞKAYA
SS-24 PAPİLLER VE MEDÜLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ, NADİR GÖRÜLEN BU BİRLİKTELİĞE AİT 5 OLGU SUNUMU
SEHER ÇETİNKAYA ALTUNTAŞ

11:00 - 12:00 ORAL SUNUMLAR (SALON B)
Oturum Başkanları: Esra Nur Ademoğlu, İlknur Öztürk Ünsal

SS-25 COVID-19 PANDEMİSİNDE SUBAKUT TİROİDİT: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
ADİLE BEGÜM BAHÇECİOĞLU, ZEYNEP CEREN KARAHAN, BERNA İMGE AYDOĞAN, İREM AKDEMİR KALKAN, ALPAY AZAP, MURAT FAİK ERDOĞAN
SS-26 SARS-COV-2 GRAVES HASTALIĞI İÇİN TETİKLEYİCİ OLABİLİR Mİ? COVID-19 SONRASINDA GRAVES HASTALIĞI TESPİT EDİLEN VAKA SUNUMU
ABDÜLKADİR BOZBAY, BAHRİ EVREN, EMİNE ŞENER AYDIN, SELİN GENÇ, AYŞE ÖZDEMİR YAVUZ, İBRAHİM ŞAHİN
SS-27 GRAVES HASTALIĞINDA YÜKSEK TİROİD PEROKSİDAZ ANTİKOR(ANTİ TPO) TİTRELERİ ANTİTİROİD İLAÇ TEDAVİSİNE YANITI TAHMİN EDEBİLİR: TEK MERKEZLİ ÇALIŞMA
PÜREN GÖKBULUT, GÖNÜL KOÇ, ŞERİFE MEHLİKA KUŞKONMAZ, ÇAĞATAY EMİR ÖNDER, TÜLAY OMMA, SEVDENUR FIRAT, CAVİT ÇULHA
SS-28 TÜRK TOPLUMUNDA HASHİMOTO TİROİDİT HASTALARINDA TİROTİROPİN RESEPTÖRÜ, SİTOTOKSİK T LENFOSİT-4 VE İNTERLÖKİN-1 RESEPTÖR ANTAGONİST POLİMORFİZMLERİNİN PREVALANSI VE KLİNİKLE İLİŞKİSİ
LAMİA ŞEKER CAN, ONUR ELBASAN, CAN ILGIN, DUYGU YAŞAR ŞİRİN, RIFAT BİRCAN, HÜLYA ILIKSU GÖZÜ
SS-29 ÖTROİD VE SUBKLİNİK HASHİMOTO TİROİDİTİ OLAN HASTALARDA LİPİD PROFİLİ
EYLEM ÖZGÜN ÇİL
SS-30 HASHİMOTO TİROİDİT İLE EOZİNOFİL SAYISI, EOZİNOFİL LENFOSİT ORANI İLİŞKİSİ
NESLİHAN ÖZSOY, NUR KARAKÜTÜK YÜZTAŞ, ÖZGÜR ALTUN

11:00 - 12:00 ORAL SUNUMLAR (SALON C)
Oturum Başkanları: Aşkın Güngüneş, Şafak Akın

SS-31 TALASEMİ HASTALARINDA TİROİD FONKSİYON TESTLERİ
ÖZGE ÖZER, GÖKNUR YORULMAZ, MÜFİDE OKAY ÖZGEYİK, HAVA ÜSKÜDAR TEKE, EREN GÜNDÜZ
SS-32 ORLİSTAT LEVOTİROKSİN BİYOYARARLANIMINI ETKİLER Mİ?
BÜNYAMİN AYDIN
, BÜNYAMİN AYDIN
SS-33 AMİODORON İLİŞKİLİ ŞİDDETLİ TİROTOKSİKOZ OLGUSUNDA PLAZMAFEREZ SONRASI TİROİDEKTOMİ
SEÇİL ÖZIŞIK, ONUR BAYDAR, ORHAN AĞCAOĞLU, FARUK ALAGÖL
SS-34 GEBELERDE İZLENEN TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARININ FETAL TİROİD BEZİ ÜZERİNE ETKİSİ
CEM ARMAĞAN TURANONUR ELBASAN, OZAN ÜNLÜ, AHMET FARUK TEKİN, RANA TURKAL, HÜLYA BİLGEN, HÜLYA GÖZÜ, GONCAGÜL HAKLAR
SS-35 GRAVES HASTALIĞININ NADİR GÖRÜLEN İKİ YÜZÜ
MEHMET BALOĞLU, UTKU SOYALTIN

12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ13:00 - 13:25

13:30 - 13:55
PANEL 5: GRAVES HASTALIĞINDA TEDAVİ SEÇİMİ
Oturum Başkanları: Göksün Ayvaz, Hasan Ali Altunbaş
• Graves hastalığı tedavisi: Medikal, Cerrahi, RAI
Özgür Demir
• Graves Hastalığı’nda acil operasyona hazırlama
Emre Bozkırlı


14:00 - 14:25

14:30 - 14:55
PANEL 6: GEBELİKTE TİROİD HASTALIKLARINA YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Aydan Usman, Oğuz Dikbaş
• Gebelik ve postpartum dönemde Graves yönetimi
Kerem Sezer
• Prekonsepsiyon, gebelik ve postpartum dönemde hipotiroidi yönetimi
Süleyman Hilmi İpekçi 
15:00 - 15:45 KONFERANS 12
Oturum Başkanları: Sibel Güldiken, Tevfik Sabuncu
• MTK operasyon sonrası nüks hasta yönetimi
Sevim Güllü 
15:45 - 16:00 ARA


16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30
PANEL 7: TİROİD HASTALIKLARINDA ÇEVRE, BESLENME VE FONKSİYONEL TIBBIN YERİ
Oturum Başkanları: Yüksel Altuntaş, Alptekin Gürsoy
• Çevresel endokrin bozucular ve tiroid
Şule Temizkan
• Tiroid hastalıklarında beslenme ve foksiyonel tıbbın yeri var mı?
Duygu Yazgan Aksoy
• Hipertiroidide akılcı ilaç kullanımı
Muhammed Kızılgül
18:00 - 19:00 KAPANIŞ
TÇG, Bilimsel Kurul Başkanı: Mustafa Şahin
Kongre Sekreterleri: Erman Çakal, Mustafa Kulaksızoğlu