Bİldİrİler

BİLDİRİLER

 

 

Bildiri Özetleri Son Gönderim Tarihi: 31 Ekim 2021

Bildiri Ödülleri

Sözlü Sunum

Ödüller

1.’lik ödülü

3.000 TL

2.’lik ödülü

2.000 TL

3.’lük ödülü

1.500 TL


 

E-Poster Sunum

Ödüller

1.’lik ödülü

2.000 TL

2.’lik ödülü

1.500 TL

3.’lük ödülü

1.000 TL


Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiriler kongre web sitesi üzerinden gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Kongrede bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.  Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.  Kongrede aşağıdaki bildiri kategorileri olacaktır.

* Sözel Bildiri
* E-Poster Bildiri

Bildiri sahiplerine "Bildiriniz Sisteme Girilmiştir" şeklinde e-posta otomatik olarak gönderilecektir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Bildiri kabul yazısı gönderildikten sonra sunumların geri çekilmesi mümkün değildir. Sunumu kabul edilen ancak sunulmayan sözlü bildiri sahiplerinin, geçerli gerekçelerini belgeleyememeleri halinde bir sonraki kongrede değerlendirme için yollayacakları sunumları kabul edilmeyecektir.
Metin hatasız olarak yazılmalı ve sisteme yüklenmeden önce kontrolü yapılmalıdır. Sisteme yüklenen metinler düzeltme yapılmadan bildiri kitapçığında yer alacaktır. Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

Bildiri Bölüm Başlıkları

* Amaç , Materyal ve Metot, Bulgular, Sonuç, Referanslar

Bildiri Yazım Kuralları

Bildirinin başlığı çalışmayı yansıtacak en kısa şekilde verilmelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), bölüm ve kurumları ilgili bölümlere açık şekilde yazılmalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Akademik unvan kullanılmamalıdır. Etik konularda sorumluluk yazarlara aittir.

Örnek;
Berk İşbitiren
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, ....... Anabilim Dalı, İzmir

Bildiri özetinin en fazla 250 kelimeden oluşması gerekmektedir. (Başlık, konuşmacı ve kurum isimleri, tablodaki kelimeler bu sınırlamaya dahildir. 250 kelimeden fazla olan bildirileri sistem otomatik olarak kabul etmeyecektir.)